KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DAMGA VERGİSİ DOĞAR MI?


Bir mülkü kiralamak isteyen kişi ile kiralayan kişi arasında sözleşme imzalanmakta ve bu sözleşmede kiralamanın ne kadarlık süre ile yapılacağı belirtilmektedir. Bu işlemlerde aynı zamanda damga vergisi gibi çeşitli zorunlu ödemeler de doğmaktadır. Vatandaşların yaptıkları kiralama sözleşmesi üzerinden nispi oranda damga vergisi de ödemesi gerekmektedir. Bu nedenle kişilerin damga vergisi gibi durumlara da dikkat etmesi ve bu doğrultuda ödemelerini yapması gerekmektedir.

Damga vergisi için ödenecek olan oranlar da belirlenmiş durumdadır. Buna göre kira bedeli üzerinden yapılacak olan hesaplama ile birlikte kira bedelinin binde 1,89 oranında damga vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Bu hesaplama ile birlikte damga vergisi ödenebilir.

Kira sözleşmesinde ödenecek vergiler için de tüm kriterler belirlenmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere kişiler binde 1,89’luk bir oranda damga vergisi ödenmektedir. Kira bedelinin yüksek olması hainde ödenecek damga vergisi de artacaktır. Bu nedenle damga vergisi ödemekle yükümlü mükellefler için farklı hesaplamalar yapılacaktır. Kiraların artış yapılması halinde kişilerin ödeyeceği damga vergilerinde de artış olacaktır.

Damga vergisi gibi ödemeler, yapılan ödemelerde ek ödemeler olarak kalem kalem belirtilmektedir. Bu bakımdan yapılan ödemeler sonrasında verilecek makbuzda damga vergisi gibi ek ödemelerin detayları görülebilecektir. Ödemelerde ek olarak alınan ücretler sadece damga vergisi ile sınırlı değildir. Gerek vergi, gerekse de diğer kesintiler ile birlikte yapılan ödemelerde pek çok ücret alınmaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*