ESNAF MUAFLIĞI OLAN KİŞİLER NASIL VERGİLENDİRİLİR?


Esnaf muaflığı belli bir kesime tanınmış bir haktır ve kimlerin esnaf muaflığı düzenlemesinden faydalanabileceği belirlenmiştir. Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin vergilendirme sistemi için de detaylı bir şekilde düzenlemeler yapılmış durumdadır. Buna göre vergilendirmede kişilerin hizmet ettikleri kilere göre vergilendirilmesi ön görülmüştür. Bu vergilendirme türünde tevkif sureti göz önünde tutulmaktadır.

Bu açıdan kanundaki düzenlemeler esnaf muaflığı olan kişilerin tevkif suretiyle vergilendirilmesini engellememektedir. Bu açıdan esnaf muaflığı olan kişilerin vergilendirme işlemleri de belirtildiği gibi düzenlenerek kişilerin vergi ödemesi kolaylaştırılmış ve bu konudaki tüm hizmetler de resmi olarak belirlenmiştir.

Muaflıkta Resmi Prosedürler

Esnaf muaflığı başta olmak üzere vergilendirme ile ilgili tüm konularda Türkiye’deki yetkili kurum Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi ziyaret edilmelidir. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeler sayesinde kişiler merak ettiği konular hakkında bilgi sahibi olması mümkündür.

Esnaf muaflığı kişilerin vergi daireleri üzerinden yapacağı işlemler ile kesinlik kazanacaktır. Muhasebecisi olan kurum ve firmalar muhasebeci aracılığı ile bu işlemlerini yapabilecektir. Kişilerin bu konuda bilgisi olmaması, imkandan yararlanmasını da önleyecektir. Bu nedenle mutlaka resmi düzenlemeler hakkında araştırma yapılması ve bu araştırma sonucunda kişilerin gerekli işlemlerini yapması gerekmektedir. Vergilendirme ile ilgili tüm işlemler mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır. Bu nedenle muafiyet, vergi indirimi gibi tüm konularda mevzuata uygun olarak işlemlerin yapılması ve prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*