GEÇİCİ VERGİ KAPSAMINDAKİ KAZANÇLAR NELERDİR?


Geçici vergi ödemekle yükümlü olan kişiler kazançlara göre belirlenmektedir. Konuyla ilgili hazırlanan mevzuata göre geçici vermek ile yükümlü olan kişilerin belirlenmesi için detaylı bir şekilde kazançlar üzerinden açıklama yapılmıştır. Buna göre ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri düzenlemelerde belirtildiği üzere geçici vergi ödemek ile yükümlüdür.

Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki geçici vergi ödemek ile yükümlü olmayan grup ise şöyledir; Adi ortaklıklar, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler. Bu açıdan kurumlar ve kazançlara göre geçici vergi ödenecek durumlar bu şekilde belirlenmiş durumdadır.

Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılacak geçici vergi ödemeleri her yıl içerisinde 4 defa ödenmektedir. Ödemeler 3 ay ara ile yapılmaktadır. Bu bakımdan yıl içerisindeki geçici vergi ödeme süreleri aksatılmadan, ödeme zamanları içerisinde ödemelerin yapılması gerekmektedir. Yapılacak bu ödemeler ile birlikte herhangi bir sorun yaşanması söz konusu olmayacaktır.

Geçici vergi gibi ödemelerde online olarak durum takibi yapılabilmektedir. Bu açıdan kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesine giriş yapılarak üyelik ile sisteme erişim sağlanması gerekmektedir. Sistem üzerinden yapılacak işlemler ile birlikte kişilerin herhangi bir sorun yaşamadan tüm vergi durumlarını kontrol etmesi mümkündür. Üstelik alınacak bilgilerde sadece geçici vergi değil, verdi ve kurumların yapması gereken tüm işlemler yer almaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*