VERGİDEN MUAF OLANLARDAN VERGİ TEVKİFATI YAPILIR MI?


Vergiden muaf olanla için özel bir düzenlemeye gidilmiş ve bu düzenlemede “Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” Şeklinde bir ibare yazılmıştır.

Yazılan bu ibare ile birlikte, vergiden muaf olan esnalar için yapılacak olan tevkifattaki oranlar belirlenmiştir. Bu oranlar kapsamında kişilerden alınacak olan tevkifatlar hesaplanırken, esnaf muaflığı olan kişilerin bu işlemlerin zorunlu olduğunu unutmaması gerekmektedir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tevkifat yapmak zorunda olanların, aynı maddenin 13 numaralı bendi uyarınca esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yaptıkları ödemeler üzerinden;

Emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden% 2,

Hurda mal alımları için  % 2,

Diğer mal alımları için % 5,

Diğer hizmet alımları için % 10,

Vergi muafiyeti alan kişilerin vergi ödemelerini yapmayacak olması, ekonomik açıdan da önemli bir katkı sağlamaktadır. Vergi muafiyeti nedir ya da vergi muafiyetinden nasıl yararlanılır gibi soruların yanıtlarının bulunması için Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi kullanılmalıdır. Site üzerinden yapılacak incelemeler ile birlikte konuyla ilgili gerekli bilgiler sağlanacaktır.

Vergi ile ilgili işlemlerin online yapılabilmesi içni yine GİB internet vergi dairesi kullanılmalıdır. Site üzerinden yapılacak online işlemler ile birlikte kişilerin kolay bir şekilde bilgi almasını ve aynı zamanda vergi takibini yapmasını sağlamaktadır. Sizler de sunulan bu hizmetler kapsamında kolay bir şekilde vergi ile ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*