KAPIDAN SATIŞ YAPANLARIN ESNAF MUAFLIĞI VAR MI?


Esnaf olarak ticaret yapan kişilerin esnaf muaflığı ile ilgili düzenlemeler mevzuatlarda detaylı olarak belirtilmiştir. Bu açıdan hangi işi yapanların esnaf muaflığından yararlanabileceği ya da yararlanamayacağı açıklanmış durumdadır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun esas alındığı kapı kapı satış yapanların durumunda, kişilerin gelir vergisinden muaf olduğu açıklanmaktadır. Buna göre ilgili kişilerin iş akdi ile herhangi bir yere bağlı olmaması şartı aranmaktadır.

Eğer bir kişi belli bir firmaya bağlı olarak çalışıyor ve iş akdi bulunuyorsa, bu konuda kişiler gelir vergisi ödemekle mükellef olmaktadır. Bu kişilere Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (10-b) bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

Kapıdan satış yapacak kişilerin özellike dernek ya da kuruma bağlı olması halinde gerekli izinlerin olması ve bu izinlerin öncelikli olarak kişilere gösterilmesi gerekmektedir. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına bu konuda bazı zorunluluklar getirilmiştir. Bu nedenle kapıdan satış yapacak kişilerin hem kendi güvenliği hem de kişilerin güvenliğini sağlamak adına bu zorunluluklara uyması gerekmektedir.

Kapıdan satış işlemlerinde kişilerin kapı kapı dolaşarak satış yapması esas alınmıştır. Düzenlemelerde açık bir şekilde belirtildiği üzere kişilerin herhangi bir kuruma bağlı olmadan, kendi adına çalışması gerekmektedir. Aksi halde muaflıktan yararlanılması söz konusu olmayacaktır. Bu konuda yanlış beyan veren kişilerin tespit edilmesi halinde ise cezai işlemler uygulanacaktır. Kişilerin bu detaya da dikkat etmesi gerekmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*