ENGELLİLİK İNDİRMİNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ


Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenler tarafından yapılacak olan işlemlerin bir bölümü de Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılmaktadır. Bu açıdan vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yapacakları işlemleri bilmesi gerekmektedir.

Kişilerin engellilik ile ilgili durumlarında Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilen raporların incelenmesi Merkez Sağlık Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bu incelemelerde esas alınan kriter ise Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği olmaktadır. Bu açıdan ilgili incelemenin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulan rapor Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa gönderilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tüm bu trafiği idare etmektedir.

Engelli kişilerin yaşamlarının kolaylaştırılması adına çeşitli imkanlar sağlanmaktadır. Bu imkanlar ile birlikte engelli bireylere pozitif ayrımcılık yapılmakta ve kişilerin gerek topluna karışması gerekse de ekonomik anlamda bağımsızlığını sağlaması amaçlanmaktadır. Bu yardımlar arasında engelli kişilere verilen ödenekler de yer almaktadır. Bu ödenekler ile birlikte 3 ayda bir kişilere belli bir miktar maddi destek yapılmaktadır. Kişilerin bakımları için ailesine yük olmaması adına bu maddi desteğin verilmesi çok önemlidir.

Ayrıca toplum içerisinde engelli bireylerin istihdamı için de bazı kontenjanlar ayrılarak istihdam zorunlu kılınmıştır. Tüm bu düzenlemeler sayesinde engelli bireylere kolaylık sağlanmaktadır. Bu tür düzenlemelerden yararlanılması sırasında da Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden bazı başvurular yapılabilmekte ve kurum aracılığı ile hizmetlerden yararlanılabilmektedir. Mevcut sistemde hangi hakların olduğu engelli bireylerin yapacağı araştırmalar ile öğrenilebilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*