KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ


Kurumlar Vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi çeşitlerinden bir tanesidir. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur. Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınmaktadır.

Kurumlar vergisi beyannamesi içerisine dahil edilecek bildirim ve belgeler arasında ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özet, kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler ve yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nasıl ve Ne Zaman Verilir?

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları gibi kurumların kazançları, kurumlar vergisine bağlıdır. Kurumlar vergisi beyannamesi verileceği ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına kadar, özel hesap döneminde beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar verginin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile yapılabildiği gibi internet bankacılığı ile de rahatlıkla yapılabilmektedir.

Kurumlar vergisi oranları yıllara göre aşağıdaki gibidir. 2003 yılından başlayarak içinde bulunduğumuz 2020 yılı dahil devletin belirlemiş olduğu kurumlar vergisi oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. % 30 ile başlayan liste 2006 yılında % 20 olarak güncellenmiş  ve günümüze kadar bu oran değiştirilmemiştir. Vergi yükünün ağır olduğu ülkemizde bu oranın değiştirilmemesi vergi mükellefleri açısından olumlu bir durumdur.

2020 % 20
2014 % 20
2020 % 20
2012 % 20
2011 % 20
2010 % 20
2009 % 20
2008 % 20
2007 % 20
2006 % 20
2005 % 30
2004 % 33
2003 % 30

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*