Category: Sigorta Sorgulama

0

BOŞANMALARDA ÇOCUKLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Çalışan anne ve babaların asgari geçim indirimi konusunda nasıl işlem yapacağı belirlenmişken, anne ve babanın boşanması durumunda çocukların durumu konusunda da asgari geçim indirimi için düzenlemeye edilmiştir. Buna göre asgari geçim indirimi ile birlikte...

0

ARAÇ DEĞER KAYBI

Sigorta sektöründe yapılan son düzenlemeler ile birlikte araçların kaza sonrasındaki yaşadığı değer kaybı için sigorta firmalarına başvuru yapılarak bilgi alınması sağlanmıştır. Kişiler bu konuda araçlar için yapılan sigortanın firmasına başvuru yapmalıdır. Bu başvuru sonrasında ise...

1

SİGORTA SUİSTİMAL İHBAR GİRİŞİ

Sigorta suistimalleri bilgi paylaşım sistemi tarafından hazırlanan ve uygulamaya koyulan sigorta suiistimal ihbar uygulaması yanlış sigorta uygulamaları ve sigorta suistimaline konu olabilecek verilerin toplandığı sistemdir. Bu uygulama ile gerek sigorta şirketinin gerekse sigortalının menfaatlerinin...

0

 TEHLİKELİ MADDE VE TÜPGAZ POLİÇESİ SORGULAMA

Tehlikeli madde ve tüpgaz taşımacılığında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve bu önlemlerin belgelenerek ticari işletmelerin sigorta kurumları tarafından güvence altında tutulmasına yönelik sigorta kolu olarak bilinen tehlikeli madde ve tüp gaz poliçesi sorgulama, gerek...

0

MAĞDURLAR İÇİN DOKTOR POLİÇESİ SORGULAMA

Mağdurlar için doktor poliçesi sorgulama işlemi, sigortalının hak ettiği sağlık hizmetini layığı ile alamadığı durumlarda hakkını aramasında delil oluşturabilecek sorgulama türüdür.  Tıbbı kötüye kullanmaya ilişkin mali sorumluluk sigortası şartları arasında yer alan rizikoların gerçekleşmesi...

0

DOKTOR SORUMLULUK POLİÇESİ SORGULAMA

Doktor sorumluluk poliçesi sorgulama, tıbbı kötüye kullanmaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında mağdurların, sağlık çalışanının poliçesinin mevcudiyetini öğrenmeleri amacına hizmet etmesi için yürürlüğe sokulmuştur.  Uygulama ile hekimin poliçesinin olup olmadığı ve poliçe var...

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ SORGULAMA 0

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ SORGULAMA

Seyahat sağlık sigorta uygulaması yurtiçi ya da yurtdışı seyahatlerinde, yolcunun başına gelebilecek hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi olumsuzluklara karşılık yaşayabileceği maddi zararı karşılamaya yönelik bir uygulamadır. Uygulamada yolcunun yolculuk anında yaşayabileceği olumsuzluklarda maddi...

EN YAKIN ACENTE SORGULAMA 0

EN YAKIN ACENTE SORGULAMA

Aracınız ile ilgili hazırlatmak istediğiniz ya da süresi dolan sigorta poliçesiniz yeniletmek için çalıştığınız sigorta şirketinin size en yakın acentesini öğrenmek istiyorsanız ya da karayollarında seyrederken başınıza gelebilecek bir kaza sonucunda eksper hizmeti almak...

HAYAT SİGORTA POLİÇESİ SORGULAMA 0

HAYAT SİGORTA POLİÇESİ SORGULAMA

Hayat sigortası bireylerin vefatı sonrasında yakınlarının maddi kaybını telafi etmeye yönelik sigorta koludur. Uygulama ile bireyin sağlık iken hazırlattığın poliçeler neticesinde olası ölüm ya da kaza dolayısı ile malul kalma durumunda poliçe üzerinde belirtilen...

0

TRAFİK SİGORTASI PRİM BİLGİLENDİRME

Trafik sigortası prim bilgilendirme uygulaması, araç sahibinin prim bilgilerini sorgulama ve bu yönde olası olumsuzlukları kontrol etme ve tedbir almasına yönelik bir uygulamadır. Uygulama sayesinde araç sahibinin menfaatleri korunurken, bu noktada haksızlık ve usulsüzlük yapılmasına da...