GİB İNSAN KAYNAKLARI


Gib insan kaynakları bölümünde Gelir idaresi başkanlığı personeli ile ilgili bilgiler yer almaktadır.Gelir idaresi başkanlığı insan kaynakları bölümünde yer almakta olan bilgileri sıralarsak aşağıdaki tabloyu elde etmiş oluruz.Her bir başlık içeriğine ulaşılabilmekte ve o bölüme ait bilgiler verilmektedir.Sizlere aşağıda vereceğimiz bağlantı ile Gib insan kaynaklarına ulaşabilirsiniz.

GİB İNSAN KAYNAKLARI

Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev
Yapan Personelin Yıllar İtibariyle Sayısı
Toplam Dolu/Boş Kadro Durumu

A. MERKEZ PERSONELİ

Ünvanlara Göre Dağılım
Eğitim Durumu
Kadın/Erkek Personel Dağılımı
Hizmet Sürelerine Göre Dağılım
Dolu/Boş Kadro Durumu
Özürlü Personel Durumu

B. TAŞRA PERSONELİ

Ünvanlara Göre Dağılım
Eğitim Durumu
Kadın/Erkek Personel Dağılımı
Hizmet Sürelerine Göre Dağılım
Dolu/Boş Kadro Durumu
Özürlü Personel Durumu
Giriş ve Görevde Yükselme Sınavlarına Göre Personel Sayıları
İstatistiki Bilgiler İçin Doldurulması İstenen Tablolar
Kimlik İstem Formu
Kayıp ve Çalıntı Kimlik Kartları Çizelgesi
Kimlik Bilgi Şablonu
Gelir İdaresi Başkanlığı Mevzuatı
GİB Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporu
Aşağıdaki merkez personeli için ünvanlara göre dağılım tablosunu incelemeniz için sizlerle paylaşıyoruz.
Merkez
Gelir İdaresi Başkanı
1
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
6
Gelir İdaresi Daire Başkanı
15
Gelir İdaresi Grup Başkanı
28
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
1
1.Hukuk Müşaviri
1
Başkanlık Müşaviri
6
Hukuk Müşaviri
5
Müdür
12
Devlet Gelir Uzmanı
110
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
174
Mali Hizmetler Uzmanı
8
Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı
5
Şef
13
Memur Ve Diğer Personel
380
TOPLAM
765


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*