Tagged: özelge sistemi

0

GİB Özelge Sistemi

GİB özelge sistemi ile vergi mükellefleri, tereddüte düştükleri veya gerekli gördükleri konular hakkında kendilerine ait vergi durumları ve vergi uygulamaları için Maliye Bakanlığı yada yetkili kılınan makamlardan izahat isteyebilirler. Özelge sistemi ile ; vergi...