Tagged: kdv

0

GÜNCEL KDV ORANLARI

Türkiye’de alınmakta olan dolaysız vergi türlerinden bir tanesi olan katma değer vergisi için oran düzenlemesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Çeşitli enflasyon hesaplamaları gibi hususlar ve detaylar ile belirlenmekte olan bu güncel KDV oranları aktif olarak...

0

KDV – KATMA DEĞER VERGİSİ

Bir devletin kalkınabilmesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmetler sunabilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve vatandaşlarının refah seviyesini yükseltebilmesi için vergi en gerekli ve en önemli konuların başında gelmektedir. Katma Değer Vergisi Nedir ve Neden Alınır? Ülkemizde var...

0

İNTERNET VERGİ DAİRESİ KDV İADESİ

KDV Kanunun 8/2. Maddesinde belirtildiği üzere önceden fazla olarak ödenmiş olan vergiler, iade edilebilmektedir. Bu konuda mükelleflerin yapacağı başvuru önemli olup, yapılacak olan başvuru sonrasında KDV iadesi gerçekleştirilebilmektedir. KDV iadesi için yapılacak olan işlemler...

0

KDV BEYANNAMESİ

KDV beyannamesinin her yıl düzenli olarak belirlenmiş olan tarihlerde gönderilmesi gerekmektedir. Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilmelidir. KDV beyannamesi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi sayfasından kolaylıkla indirilebilir. KDV...

0

K.D.V. İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR

Türkiye’de Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tespit edilen ve denetlenen vergilendirme sistemi çalışmaları ile her tür resmi işlem kapsamında çeşitli vergilendirmeler gerçekleştirilmektedir. Farklı yapı ve kapsam alanlarına sahip olan çok sayıda vergi...

0

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:123

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 123) KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının,...