HARÇ BEYANNAMESİ


Günümüz Türkiye’sinde vatandaşların özellikle resmi işlemleri sırasında sıklıkla karşılaşmakta oldukları vergi sistemlerinden ayrı bir ödeme yükümlülüğü oluşan ödeme bulunmaktadır. Bu ödeme harç olarak adlandırılırken, harç pek çok yönden vergi sistemlerine benzerlik içerebildiği gibi pek çok noktadan da önemli farklılıklar içerebiliyor. Harçlar, fiyatlar ve vergiler arasında bulunan bir kamu gelir türüdür. Bu kapsamda harca konu olacak tüm hizmetlerin oluşumu sadece devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle de günümüz Türkiye’sinde bazı kamu kuruluşları tarafından sunulan kamu hizmetlerinden yararlanılması durumunda, yararlanan kişinin ödemekle yükümlü olduğu bir gelirdir. Bu yüzden harç ödemesi ile yükümlü olmak için belirli bir hizmetten yararlanılması yeterlidir.

 

Harç ödemeleri de, vergi ödemelerinde olduğu gibi yasal yükümlülüktür. Vergiler karşılıksız olduğu halde, harç ödemeleri karşılıklıdır. Yani harç ödemelerinde belirli bir kamu hizmeti karşılığı bulunmaktadır. Ancak bu karşılık, vergi sistemlerinde mevcut değildir. Günümüz Türkiye’sinde gerçekleştirilen pek çok kamu işlemi için mükellefler tarafından harç ödemesi yapılması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlar ilgili kuruma harç beyannamesi gerçekleştirmekle de yükümlüdür. Türkiye’de harç ödemesi yükümlülüğü oluşturan bazı resmi işlemler ise;

 

*Pasaport alımlarında pasaport harcı

*Üniversite eğitiminde öğrenim harcı

*Mahkeme işlemlerinde mahkeme harcı

*Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tapu harcı

*Belediye tarafından sunulan hizmetlerde ödenen harçlar (işgal harcı, çalışma ruhsatı harcı, bina inşaat harcı, temizleme ve aydınlatma harcı) şeklindedir. Bu tip işlemleri gerçekleştiren vatandaşların harç ödemesi yükümlülüğü oluşmaktadır.

 

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan dönemler içerisinde vatandaşlar tarafından yükümlü oldukları harç beyannamesi gönderim işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Harç beyannamesi işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tüm Türkiye genelindeki il ve ilçelerde hizmet veren Vergi Daireleri aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın örnek harç beyannamesi ise aşağıda yer almaktadır.

 

HARÇ BEYANNAMESİ ( 2 No.lu ) Emlak Vergisi Sicil No.
( Arsa ve Arazi Üzerine Yeniden İnşa Olunacak Bina ve Sair Tesisler İçin) Bina :
Arsa :
Arazi :
……………………………….. Vergi Dairesi Müdürlüğüne İl – İlçe : ……………………………….
TABLO I KİMLİK BİLDİRİMİ
Vergi Kimlik No.
T.C. Kimlik No.
Soyadı veya Unvanı
Adı
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
İkametgah Adresi
İşyeri Adresi
E – Posta Adresi
Telefon Numarası
TABLO II GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLDİRİM
Belediye  Sınırları  veya  Mücavir
Alanlar İçinde ise Belediyenin Adı
Bulunduğu Köy veya Mahallenin Adı
Cadde ve Sokağı
Kapı Numarası
Pafta No.
Ada / Parsel No.
Cilt / Sahife No.
Cinsi ve Sınıfı
Kat ve Bağımsız Bölüm Sayısı
Bağımsız Bölüm No.
İnşaatın Bitim Tarihi
TABLO III HARÇ BİLDİRİMİ
( Yeni Türk Lirası ) ( YKr )
İnşaatın  Bittiği  Yıl  Emlak  Vergisi  Değeri : …………………………….. ,……
HARCIN ORANI X …………………………….. ,……
ÖDENMESİ
GEREKEN HARÇ : …………………………….. ,……
BEYANNAMEYİ VERENİN
Soyadı İmzası
Adı Tarih

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*