YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ


Yıllık gelir vergisi beyannamesi ve ekleri mükelleflere göre değişiklik gösterebilmektedir. Mükellef gruplarına göre çeşitli formla bulunmaktadır. Her mükellef kendisine ait olan doğru formu doldurması oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Gerçek usulde vergilendirilmekte olan kişilerin 1001A formunu doldurması gerekmektedir. Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan kişilerin ise 1001 B formunu düzenlemesi gerekmektedir. Beyana tabi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançların ibaret olan kişilerin ise 1001C formunu düzenlemesi gerekmektedir.

Gelirlerini mart ayında beyan eden mükellefler önce yıllık gelir vergisi beyannamesi ekini düzenlemeleri gereklidir. Düzenledikleri beyanname ekinden faydalanarak yıllık gelir vergisi beyannamesini doldurmaları gerekmektedir.

Vergi dairelerine verilen beyannameler, bilgisayarda değerlendirildiğinden beyannameye yazılan bilgiler açık, okunaklı ve hatasız olmalıdır. Her bilgi, beyannamede ait olduğu tablodaki satıra ve sütuna yazılır. Beyanname mavi veya siyah tükenmez kalemle okunaklı ve büyük harflerle doldurulmalıdır. Tutarlar sağa yanaşık olacak şekilde yazılmalıdır.

Kağıt ortamında beyanname vermek zorunda olanlar yıllık gelir vergisi beyannamesi örneğini aşağıda verdiğimiz bağlantı aracılığı ile indirebilirler.

E beyanname başvurunuz veya girişiniz var ise aynı işlemi elektronik ortam üzerinde de yapabilirsiniz. Çünkü kağıt beyanname ile e beyanname arasında hiç bir fark yoktur.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*