VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ


Veraset ve intikal vergisi, Türkiye’deki dolaysız vergi türlerinden bir tanesi olarak gösterilebilir. Bu vergi sistemi servet üzerinden alınmakta olan bir vergi çeşididir. Bunun neden ise bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergisidir.

Bu noktada bir kişiye miras, vasiyet gibi nedenler dolayısı ile servet kalıyorsa ve o kişi sahibi olduğunda veraset ve intikal vergisi, bağış veya başka yollardan servet sahibi oluyorsa intikal vergisi ödeme mecburiyeti bulunmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kimlerden Alınır?

Bu vergi sisteminde bir kişiye kalan miras nedeni ile servet sahibi olması durumlarında önceden devlet tarafından belirlenmiş olan hesaplama oranları ile bu veraset ve intikal vergisi alınmaktadır. Bu durum yukarıda da belirttiğimiz gibi bağış ve farklı yollar ile elde edilen servet içinde geçerlidir.

Kamu idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar veraset ve intikal vergisi için muaftırlar.

Veraset Ve İntikal Vergisinin Beyanname Süresi Ne Kadardır? 

Hayatını kaybeden şahsın ikametgah adresi Türkiye’de ise ayrıca ölüm ülkemizde gerçekleşmesi halinde, vergi mükelleflerinin Türkiye’de ikamet etmeleri durumunda ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;

Hayatını kaybeden şahsın ikametgah adresi Türkiye’de ise ayrıca kişi yabancı bir ülkede ölmüş ise; ölümü takip eden 6 ay içinde;

Vergi mükellefleri ölen kişinin ikamet ettiği adresin dışında başka bir ülkede olmaları durumunda ise ölümü takip eden 8 ay içerisinde veraset ve intikal vergisine bakan vergi dairesine verilir.

Veraset Yolu İle İntikallerde Neler Beyan Edilmelidir?

Hayatını kaybeden şahsa ait bütün gayrimenkul, menkul ve diğer servet unsurları (Banka hesaplarındaki paralar, kiralık kasalar, motorlu araçlar,  şirket hisseleri vs. ) beyan edilmelidir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*