TEVSİ YATIRIMLARDA KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMALARI NASIL YAPILIR?


Tevsi yatırımlar yapan ve bu yatırımlar kapsamında indirimli kurumlar vergisi ödemesi yapacak firmaların, bu indirim uygulamasındaki oranlamasında sabit kıymet tutarı önem taşımaktadır. Bu sabit kıymet tutarına eklenecek olan kıymetler konusunda soru işaretleri bulunduğundan dolayı, bu konuda detaylı olarak mevzuatlarda açıklama yapılmış ve vatandaşların herhangi bir sorun yaşamadan bu konudaki işlemleri yapması sağlanmıştır.

Bu kapsamda Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan sabit kıymet maddesi incelenmelidir. Yapılacak incelemede de görüldüğü üzere eklenecek ve hesaplamada işlem yapılacak kıymetlerde Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca amortisman mevzusu kapsamında olanlar dikkate alınacaktır.

Tevsi Yatırım Nedir?

Bir üretim yerinde belirli bir kapasite bulunmaktadır. Bu kapasitenin arttırılması konusunda kurum tarafından karar alınması halinde, bu konuda tevsi yatırım yapılmaktadır. Tevsi yatırım genişletme yatırımı olarak da adlandırılmaktadır.

Tevsi yatırım kapsamında düzenlemelerin yapılarak, vergi, gelir ve gider gibi hesaplamaların yapılması için yapılacak işlemlerin tevsi yatırım şartlarına ve düzenlemelerin uygun olması gerekmektedir. Tevsi yatırım olarak yatırımların kabul edilebilmesi için çalışmaların aşağıdaki amaçlar için yapılması gerekmektedir. Buna göre;

Komple yeni yatırım,

Tevsi,

Modernizasyon,

Ürün Çeşitlendirmesi,

Entegrasyon

Tevsi Yatırımlarda Ne Yapılır?

Tevsi yatırımlarda mevcut makinelerin verimlerinin arttırılması, üretimde daha fazla verim alınabilmesi için yeni makinelerin alınması, makinelerin yerlerinin değiştirilmesi, üretim hane içerisinde yeni düzenlemelerin yapılması ve inşaat gibi etkinliklerin yürütülmesi hem tevsi yatırım kapsamında değerlendirilmektedir.

Fakat tevsi yatırımlar ile ilgili kapsamlı bir resmi düzenlemenin olmaması, bu konuda sorunların yaşanmasına yol açmaktadır. Kamuda beklentiler, tevsi yatırım konusunda kesin bir düzenlemenin yapılarak, tevsi yatırım konusunda sınırların çizilmesi yönündedir. Fakat mevcut düzenlemede şu an için böyle bir değişikliğin yapılması beklentiler arasında değildir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*