Tagged: yıllık gelir

0

GİB MAHSUP DİLEKÇESİ

Vergi mükelleflerinin, sisteme girilen vergi borçlarını bazı durumlarda nakden ödemek yerine başka vergilerden oluşan geri alacaklarına mahsup ettirilerek ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Mükellef bu uygulama ile vergi borcunu nakden ödemekten kurtulmakta ve alacak hesabından...