Tagged: vergilendirme

GİB KİRA VERGİSİ ÖDEME 1

GİB KİRA VERGİSİ ÖDEME

Ülkemizde pek çok konuda olduğu gibi kira alanında da vergilendirme bulunmaktadır. Bu noktada kira geliri elde etmekte olan vatandaşların GİB kira vergisi ödeme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Vatandaşların kira geliri elde etmeleri durumunda önceden belirlenmiş olan oranlar...

2

KMBS KISA MESAJ BİLGİLENDİRME SERVİSİ 1189

Gib tarafından uygulamaya konulmuş bir çok hizmet yer almaktadır.Bu hizmetler, vergi mükelleflerinin vergi ve vergilendirme ile alakalı olarak bilgilendirilmeleri, her türlü yenilik ve değişiklikten haberdar olarak üzerlerine düşen vergileri kolaylıkla ödemeleri için yürürlüğe konmuştur....