Tagged: vergi sicil kayıtları

0

GİB FAALİYET KODU (MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ)

Hepimizin bildiği üzere vergi mükelleflerinin üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukların ana temelini vergi dairelerince yapılan mükellef sicil kayıtları oluşturmaktadır. Açıklamak gerekirse; faaliyette bulunulan iş sektörlerinin tam ve doğru bir şekilde saptanarak sektöre ait ekonomik ve mali...