Tagged: vergi mükellefi

1

STOPAJ

Vergisel bir kavram olan stopaj kavramı, gelir vergisi türünde, özellikle maaş ve ücretli olan kişilerde var olan vergi borçlarının ödenmesinde, gelir daha kişiye ulaşmadan evvel, vergi kesintisinin yapılması manasına gelmektedir. Devletin bu şekilde bir...

0

VERGİ MUAFİYETİ

Vergi mükellefi olmasına rağmen getirilen kriterler dahilinde vergi muafiyeti olabilecek bazı kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Vakıflar için getirilen vergi muafiyeti sayesinde belirli kriterler dahilinde vakıfların vergi muafiyeti imkânından yararlanması mümkündür. Bu konuda gerekil olan...

GİB E-BEYAN 0

GİB E-BEYAN

GİB, vergi mükelleflerinin devlete beyan etmek zorunda oldukları beyannameler konusunda mükelleflere kolaylık olması için internet vergi dairesi aracılığı ile e-beyan hizmetini uygulamaya koymuştur.GİB kengi resmi sitesi içerisinde yer alan internet vergi dairesi ile beyanname...

0

GİB MAHSUP DİLEKÇESİ

Vergi mükelleflerinin, sisteme girilen vergi borçlarını bazı durumlarda nakden ödemek yerine başka vergilerden oluşan geri alacaklarına mahsup ettirilerek ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Mükellef bu uygulama ile vergi borcunu nakden ödemekten kurtulmakta ve alacak hesabından...

MÜKELLEF HİZMETLERİ MERKEZİ 0

MÜKELLEF HİZMETLERİ MERKEZİ

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerinin vergi vermeye gönüllü olarak uyum oluşturmak için Mükellef Hizmetleri Merkezinde vergi mükellefleriyle birebir ve yüz yüze danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu merkezde, mükelleflerin vergi ile alakalı görev ve sorumluluklarını kolay...