Tagged: stopaj

1

STOPAJ

Vergisel bir kavram olan stopaj kavramı, gelir vergisi türünde, özellikle maaş ve ücretli olan kişilerde var olan vergi borçlarının ödenmesinde, gelir daha kişiye ulaşmadan evvel, vergi kesintisinin yapılması manasına gelmektedir. Devletin bu şekilde bir...

0

MUHTASAR BEYANNAME

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından bir tanesidir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Muhtasar Beyanname Nedir? Muhtasar beyanname içerisinde stopaj usulü vergilendirme...

0

GİB MAHSUP DİLEKÇESİ

Vergi mükelleflerinin, sisteme girilen vergi borçlarını bazı durumlarda nakden ödemek yerine başka vergilerden oluşan geri alacaklarına mahsup ettirilerek ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Mükellef bu uygulama ile vergi borcunu nakden ödemekten kurtulmakta ve alacak hesabından...