Tagged: servet sahibi

0

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye’deki dolaysız vergi türlerinden bir tanesi olarak gösterilebilir. Bu vergi sistemi servet üzerinden alınmakta olan bir vergi çeşididir. Bunun neden ise bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan...