Tagged: Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 0

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

Özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi ÖTV Kanununa ekli dört ayrı listede yer alan mallar üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan bir vergidir. Yasaya ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük...