Tagged: muhtasar beyanname

0

MUHTASAR BEYANNAME

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından bir tanesidir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Muhtasar Beyanname Nedir? Muhtasar beyanname içerisinde stopaj usulü vergilendirme...

0

MUHTASAR BEYANNAME VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN DİLEKÇE

Ekonominin yönetim yetkisini bulunduğu Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca uygulanan farklı vergilendirme sistemleri bulunmaktadır. Gelir vergisi, gider vergisi gibi farklı sistem ve kapsamlara sahip olan bu vergilendirmeler ile kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak kamu...