Tagged: maliye

1

STOPAJ

Vergisel bir kavram olan stopaj kavramı, gelir vergisi türünde, özellikle maaş ve ücretli olan kişilerde var olan vergi borçlarının ödenmesinde, gelir daha kişiye ulaşmadan evvel, vergi kesintisinin yapılması manasına gelmektedir. Devletin bu şekilde bir...