Tagged: kmbs

2

KMBS KISA MESAJ BİLGİLENDİRME SERVİSİ 1189

Gib tarafından uygulamaya konulmuş bir çok hizmet yer almaktadır.Bu hizmetler, vergi mükelleflerinin vergi ve vergilendirme ile alakalı olarak bilgilendirilmeleri, her türlü yenilik ve değişiklikten haberdar olarak üzerlerine düşen vergileri kolaylıkla ödemeleri için yürürlüğe konmuştur....