STOPAJ


Vergisel bir kavram olan stopaj kavramı, gelir vergisi türünde, özellikle maaş ve ücretli olan kişilerde var olan vergi borçlarının ödenmesinde, gelir daha kişiye ulaşmadan evvel, vergi kesintisinin yapılması manasına gelmektedir.

Devletin bu şekilde bir uygulamayı gerçekleştirmesinin birden çok nedeni bulunmaktadır. İlk olarak devlet stopaj uygulaması ile vergilerin tahsil edilmesinde kolaylık ve garanti elde etme amacı taşımaktadır. İkincil olarak ise küçük matrahların vergilerden kaçırılmasına engel olmaktır.

Stopaj Uygulamasının Amacı Nedir?

Bu iki neden dışında devlet, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak ve verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir süre içinde maliye dairesine geçmesini sağlamak ve nihayet verginin mükellef üzerindeki psikolojik etkisini giderme amacı taşımaktadır.

Bir vergi ödeme yöntemi olan stopaj, gelir vergisi ile birlikte ortaya çıkmış ve giderek daha geniş bir uygulama alanına sahip olmuştur. Stopaj usulünde vergi borcu mükellefin kendisi tarafından değil, aracı durumundaki bir üçüncü kişi tarafından ödenir. Örneğin fabrikada çalışan işçilerin gelir vergileri işveren tarafından, ücretlerden kesilir ve Vergi Dairesine yatırılır.

STOPAJ HESAPLAMA İŞLEMLERİ

Stopaj hesaplama yöntemlerini sizlere açıklayacağız.

Brütten Stopaj Hesaplama :

Makbuzun brüt miktarı net olarak belirli olması durumunda stopajlı yada stopajsız seçimi yapılarak stopaj makbuzun öteki birimleri hesaplanır.

Netten Stopaj Hesaplama :

Makbuzun net miktarı net olarak belirli olması durumunda stopajlı yada stopajsız seçimi yapılarak makbuzun öteki birimleri hesaplanır.

Tahsil Edilenden Hesaplama :

Makbuzun tahsil edilen net miktarı belirli olması durumunda stopajlı yada stopajsız seçimi yapılarak makbuzun öteki birimleri hesaplanır.

 


1 Comment Posted

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*