ÖZEL ETİKETİ OLMAYAN ÜRÜNLERİN ÖTV UYGULAMASI


Özel tüketim vergisi için tüm mevzuatlar hazırlandığı için hangi hallerde nasıl davranılacağı ve işlemlerin nasıl yapılacağı belirlenmiş durumdadır.

Bu açıdan kişiler özel tüketim vergisi ile ilgili sorun yaşadığı durumlarda bu detaylar doğrultusunda işlemlerini yürütebilmektedir.

Özel tüketim vergisi için en sık rastlanan durumlardan birisi de ürünler üzerinde özel tüketim olup olmadığını yazmaması, etiketin bulunmamasıdır. Bu konuda zorunlu bir yaptırım uygulanmaktadır.

Özel tüketim vergisine tabi olmasına rağmen ürün üzerinde herhangi bir özel tüketim etiketi bulundurmayan üretici ya da satıcılar bu konuda yaslara karşı suç işlemiş sayılır.

Bu konuda özel tüketim vergisi hakkında hazırlanan 13/5 maddesi devreye girmekte ve bu kapsamda işlemler yapılmaktadır.

Bu bakımdan kişilere ÖTV resen tarh edilir ve bu doğrultuda işlemler yürütülür. Aynı zamanda kişilere vergi zıyaı cezası da verilir.

Sebebi her ne olursa olsun, kişilerin özel tüketim mallarında etiket bulundurması gerekmektedir. Herhangi bir şekilde etiket bulunmaması halinde ise kişilere belirtilen cezai işlemler uygulanır.

Özel Tüketim Nedir?

Özel tüketim, ihtiyaç dışında kişilerin zevkleri için harcama yaptığı lüks mallardır. Bu bakımdan özel tüketim kapsamına alınan ürün ve eşyalardan daha fazla vergi alınmakta ve bu vergiye de özel tüketim vergisi denmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*