GİB MÜKELLEF BİLDİRİMİ


Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerinin vergisel yükümlülüklerinin temelini sicil kayıtları ile oluşturmaktadır. Yani faaliyet gösterilmekte olan sektörlerin doğru bir şekilde belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin takibi ve bu suretle kamu alacağının güvence altına alınması sicil kayıtlarının doğruluğu ve geçerliliğine bağlıdır.

GİB Mükellef Bildirimi Zorunlu mudur?

Ayrıca mükelleflerle kamu kurumları arasında hızlı ve etkili iletişim kanallarının kurulması, gibi mükellefiyette ilişkin birçok bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sicil kayıtlarının doğruluğuna bağlıdır. Bu neden dolayısı ile de GİB mükellef bildirimi oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bunun dışında bu GİB mükellef bildirimi yasal bir yükümlülük arz etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için mükelleflerin doğru kavranarak vergiye gönüllü uyumun sağlanabilmesi, diğer kurum ve kuruluşlarla doğru bilginin paylaşılabilmesi ve Ulusal Adres Veri Tabanındaki standart adres yapısının kullanılabilmesi için her yıl bu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

Bu neden dolayısı ile de her yıl 1 nisan tarihi ile 31 mayıs tarihleri arasında GİB mükellef bildirimi gerçekleştirilmektedir.

YENİ BİLGİ:

Bilindiğiniz gibi vergi mükelleflerimizin vergi açısından yükümlülüklerini vergi dairesindeki sicil kayıtları belirlemektedir. Yani mükellefin faaliyet gösterdiği sektörün doğru bir şekilde belirlenerek bazı ekonomik açıdan ve teşvik ile prim esaslarının saptanması vergi yükümlülüklerini icra etmeyenlerin takip edilmesi ve bu nedenle kamuya ait alacağın devlet tarafından güvence altına alınması ve vergi mükellefleriyle kamu kurum ve kuruluşları arasında seri ve etkin bir iletişim ağının oluşturulması, ayrıca mükellefiyet açısından bir çok kişisel ve kurumsal bilginin doğru olarak saptanması ve güvence altına alınması oluşturulan vergi sicil kayıtlarının doğru olmasına bağlıdır.


2 Comments Posted

  1. rahmetli annemin nüfüsta kaynaklı bir hatadan dolayı adı yanlış yazılmış olup yazım hatasından dolayı 3 adet ismi çıkıyor.bursa nüfus müdürlüğünden aldığımız nüfus kayıt örneğinde gerçek ismi olan muşrika olarak çıkmaktadır.ankara arşiv daire başkanlığında da gerçek ismi ve soy ismi çıkmaktadır.bizim ricamız annemin annesi olan NADİDE AYTAÇ’IN kızlık soyadı ve babasının ve annesinin nüfüs kaydının tescilinin tarafımıza ve van nüfüs müdürlüğüne bildirilmesini ARZ VE TALEP EDERİM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*