GİB MAHSUP DİLEKÇESİ


Vergi mükelleflerinin, sisteme girilen vergi borçlarını bazı durumlarda nakden ödemek yerine başka vergilerden oluşan geri alacaklarına mahsup ettirilerek ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Mükellef bu uygulama ile vergi borcunu nakden ödemekten kurtulmakta ve alacak hesabından mahsup edilmesini isteyebilmektedir.

Uygulama gereği katma değer vergisi iadesinden kaynaklanan alacaklarını, yanlışlıkla fazladan ödedikleri vergi borçlarından oluşan alacaklarını, geçici vergiden ya da yıl içinde tevkif yolu ile ödemiş oldukları stopajlardan, beyan ettikleri fakat yıllık gelir ya da gelirler vergisi aşmış olan kısımlarını, itirazı kayıtla ödedikten sonra davayı kazanmaları durumunda geri almaları gereken vergileri ödemekle yükümlü oldukları vergilerden düşebilmektedirler.

Vergi mahsup işleminin yapılabilmesi için mahsup dilekçesi hazırlanarak vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.  Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden mahsup dilekçe formuna ulaşılabilmektedir. Bu işlem için GİB mahsup dilekçesi adı altında bir arama yapmak ve sayfada verilen formu dikkatlice doldurarak vergi müdürlüklerine ulaştırmak yeterlidir. GİB mahsup dilekçesi uygulaması içerisinde farklı vergi uygulamalarına yönelik dilekçe örnekleri ile vergi mahsup işlemleri pratik biçimde çözüme ulaştırılmaktadır.

Mahsup talebi dilekçesi için aşağıdaki bağlantıyı . Açılan dilekçe formunda öncelikle aşağıda sıraladığımız bilgileri tek tek doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgileri sıralayacak olursak;

 • Tarih
 • Vergi dairesi adı
 • İl seçiniz
 • TC kimlik no
 • Adı Soyadı/Unvanı
 • Vergi Türü
 • Vergi Dönemi
 • İade Miktarı (YTL)
 • Mahsup İstenen Vergi Türü
 • Mahsup İstenen Vergi Dönemi
 • ADRES BİLGİLERİ
 • MAHALLE
 • CADDE
 • SOKAK
 • SİTE
 • BLOK
 • BİNA NO
 • DAİRE NO
 • POSTA KODU
 • İLÇE
 • İL
 • İŞ TEL
 • CEP TEL
 • E-POSTA ADRESİ

Gerekli bilgileri tamamlayarak dilekçenizi işleme koyabilirsiniz.

MAHSUP TALEBİ DİLEKÇESİ İÇİN :


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*