GİB E-BEYAN


GİB, vergi mükelleflerinin devlete beyan etmek zorunda oldukları beyannameler konusunda mükelleflere kolaylık olması için internet vergi dairesi aracılığı ile e-beyan hizmetini uygulamaya koymuştur.GİB kengi resmi sitesi içerisinde yer alan internet vergi dairesi ile beyanname vermek zorunda olan mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden e-beyanname vermelerini sağlamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının ugulaması olan e-beyan sadece elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.

E-BEYAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-beyan uygulamasını kullanmak için öncelikle vergi  mükelleflerinin, Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu eksiksiz olarak doldurup bağlıoldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gereklidir.

Mükelleflerin ise söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formunu doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Beyanname Düzenleme Programını, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili sayfasından indirebilirsiniz.

Hangi Beyannameler Elektronik Ortamda Verilir?

Elektronik beyanname sistemi uygulamaya girmesi vergi mükellefleri için büyük kolaylık olmuştur. Beyannamelerini sürekli vergi dairelerinde büyük vakitler kaybederek değil elektronik ortamda e-beyanname olarak vermeye başlamışlardır. Elektronik ortamda verilen beyannamenin kanuni olarak kağıt beyannameden hiç bir farkı yoktur. Yükümlülükler ceza gerektiren durumlar aynıdır. Şimdi sizlere elektronik ortam üzerinden verilebilen beyanname türlerini liste halinde vereceğiz.

Elektronik ortamda vergi dairesine gönderilebilecek beyannameler;

 • Muhtasar beyanname
 • Katma değer vergisi beyannamesi (1 No’lu)
 • Katma değer vergisi beyannamesi (2 No’lu)
 • Kurumlar vergisi beyannamesi
 • Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi
 • Damga vergisi beyannamesi
 • Şans oyunları vergisi beyannamesi
 • Sigorta muameleleri vergisi beyannamesi
 • Banka muameleleri vergisi beyannamesi
 • Özel iletişim vergisi beyannamesi
 • Özel tüketim vergisi beyannamesi (I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri Doğalgaz İle Diğer Malların Teslimleri İçin) (OTV
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi
 • Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi
 • Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler İçin) (OTV 3A)
 • Özel tüketim vergisi beyannamesi (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin) (OTV 2B)
 • Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: Kolalı Gazozlar İçin) (OTV 3C)
 • Özel tüketim vergisi beyannamesi (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olan Motorlu Taşıtlar İçin) (OTV 2A)
 • Özel tüketim vergisi beyannamesi (IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimi İçin) (OTV4)
 • Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: Tütün Mamülleri İçin) (OTV 3B)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*