GELİR VERGİSİ TARİFESİ


Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergilendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlar farklı vergi türlerinden vergi mükellefi sınıfında yer alıyor. Türkiye’de uygulanan ve farklı kapsamlara sahip olan çeşitli vergilendirme sistemleri bulunuyor. Bu vergilendirme sistemleri arasında kendisine yer bulan ve en sık şekilde vatandaşların işlem gerçekleştirmekte olduğu vergi türlerinden birisi olan gelir vergisi, vergi kapsamı altında bulunan mükelleflerden alınan bir vergi sistemidir. Türkiye’de gelir vergisi kapsamı altında sadece gerçek kişiler bulunmaktadır.

Gerçek bir kişinin bir yıllık süreç içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarı olan gelir, yıl bazında gelir vergisi ile vergilendirilmektedir. Her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi mükelleflerine vergilendirme uygulanmaktadır. Gelir vergisi, vergi mükellefleri tarafından gelir vergisi beyannamesi ile ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na vergi mükellefleri her yılın mart ayının 25’ine kadar gelir vergisi beyannamesi bildiriminde bulunmaları yasal yükümlülüktür. Gelir vergisi tarifesi yıllık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir ve yıl genelinde 2 eşit taksitte ödemesi gerçekleştirilmektedir. Yıl içerisinde gelir vergisi ödemelerinin ilk taksiti mart ayı sonuna, ikinci taksiti ise temmuz ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de gelir vergisi kapsamı altında bulunan kazanç ve iratlar;

-Ticari kazançlar

-Zirai kazançlar

-Ücretler

-Serbest meslek kazançları

-Gayrimenkul sermaye iratları

-Menkul sermaye iratları

-Diğer kazanç ve iratlar şeklinde belirlenmektedir. Bu gelir türlerinden herhangi birisine sahip olan vergi mükellefleri tarafında her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet veren ilgili vergi dairelerine yine yıl içerisinde belirlenen taksit dönemlerinin sonuna kadar ödemesini yapmaları, yasal yükümlülüktür. Aksi takdirde çeşitli maddi yaptırım ve faiz oranları ile karşı karşıya kalınabiliyor.

12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası
% 27
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası
% 35

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*