GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEKTEN MUAF OLAN KİŞİLER


Geçici vergi ödemekle yükümlü olan kurum ve kişilerin yanında, geçici vergi ödemeyecek olan kişi ve kurumlar da belirlenmiş durumdadır. Bu açıdan geçici vergi ödeyip, ödemeyeceğini öğrenmek isteyenlerin bu prosedürlere göz atması yeterli olacaktır.

Yapılan resmi açıklamaya göre geçici vergi ödemeyecek olan kişi ve kurumlar şu şekilde belirlenmiştir;

  • Mükelleflerin tasfiye dönemlerinde,
  • Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri,
  • İnşaat ve onarma işi yapanlar,
  • Ücret geliri elde edenler,
  • Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri,
  • Zirai kazanç sahipleri,
  • Diğer kazanç ve irat elde edenler,

Bu durumda olanlar geçici vergi ödemeyeceği gibi belirtilen hallerin dışında ticari bir faaliyet sürdüren kişiler kazançları nedeniyle geçici vergi ödemek zorundadırlar.

Geçici vergi muafiyeti sadece yukarıda belirtilen kişiler için sağlanmıştır. Geçici vergi muafiyeti ile birlikte geçici vergi ödemekten kurtulan kişiler, maddi açıdan da daha rahatlamaktadır. Bu bakımdan kişilerin geçici vergi muafiyeti gibi düzenlemeleri yakından takip ederek konu hakkında bilgi alması, imkanlardan yararlanılmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan gündemin yakından takip edilmesi de önemlidir.

Geçici vergi muafiyetindeki bu durum karşısında, liste dışındakilerin geçici vergi ödemesi zorunludur. Geçici vergi ödemeleri 3 ayda bir yapıldığı için yıl içerisinde 4 defa ödenmektedir. Ödemelerde önceki dönemlere göre bakılmakta ve bu doğrultuda vergi hesaplamaları yapılarak kişilerin ne kadar prim ödeyeceği belirlenmektedir. Bu bakımdan geçici vergi konusunda kolay bir şekilde işlemleri yapabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*