GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ MÜKELLEFİ KİMLERDİR?


Gayrimenkul sahibi olan kişilerin kiraya verdikleri mallarından elde ettikleri kiralar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan gayrimenkul sermaye iradının mükellefleri konusunda tüm bu kapsama giren kişiler ifade edilmektedir. Buna göre gayrimenkul sermaye iradı mükellefi olabilecek kişiler, gayrimenkulleri kiraya veren kişilerin yanında, kişinin, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri olabilmektedir.

Tüm bu kişiler, kapsam altına alındığında sermaye iradında mükellef olmakta ve kişiler sorumluluk yüklenmektedir. Bu nedenle bu tür durumlarda olan kişilerin durumu yakından takip ederek gerekli işlemleri yapması gerekmektedir. Bu sayede gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri sorumluluklarını yerine getirebilecektir.

Kira beyannamesi işlemlerinde kişilerin online olarak işlem yapması mümkündür. Kira beyannamesi verilmesi zorunlu olduğu gibi kişilerin mutlaka konuyla ilgili işlemlerini yapması gerekmektedir. Bu açıdan çevrimiçi olarak durum hakkında bilgi alacak kişiler isterse internetten isterse de kurumlar üzerinden işlem yapabilmektedir.

Kira beyannamesi işlemlerinde kişilerin eksik beyannamesinde bulunmaması gerekmektedir. Aksi halde durumun tespit edilmesi halinde kişilere cezai işlemler uygulanacaktır. Bu konuda ceza almak istemeyenlerin mutlaka konuyla ilgili olarak işlemlerini zamanında yapması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda mükellef olan kişiler bu şekilde işlem yapabilir. Ayrıca kira beyannamesi konusunda bazı muafiyetler olduğu için kişilerin bu konuda da bilgi alması ve imkanlardan yararlanması avantaj sağlayacaktır. Sizler de konuyla ilgili araştırma yaparak kolay bir şekilde bilgi alabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*