E-BEYANNAME


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından online hizmete sunulmuş olan e-beyanname sistemi ile beyanname gönderimlerinizi çok daha kolay bir şekilde ve çok daha kısa sürelerde gerçekleştirebilme olanağınız bulunmaktadır.

İnternet üzerindeki İnternet Vergi Dairesi sitesi bünyesinde yer almakta olan bu e-beyanname sistemi ile beyanname hazırlama ve gönderme işlemini gerçekleştirebilmeniz için tam otomasyona geçmiş olan vergi dairelerine verilecek beyannameler olması gerekmektedir.

E-Beyanname Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan kişiler, yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Özerk Kuruluşlar ve daha pek çoğu bu sistemi kullanarak beyanname gönderimlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen kişiler için, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formunu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

E BEYANNAME İÇİN GEREKLİ PROGRAMLAR NELERDİR?

E-Beyanname imkanından yararlanmak ve sorunsuz kullanmak için e-beyanname düzenleme programı’nı ve diğer gerekli olan programları beyanname düzenlediğiniz bilgisayarınıza yüklemeniz gerekmektedir. Gerekli programların neler olduğuna birlikte bakalım .

1- JRE (JAVA RUNTIME ENVIRONMENT)

E beyanname düzenleme programı’nın sorunsuz bir şekilde çalışması için bu program gereklidir. Bu program bir defaya mahsus kurulacaktır.

2- BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP)

Düzenleyeceğiniz beyannameleri elektronik ortamda yapmanıza imkan veren bu program da gereklidir.

3- BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI YARDIM (BDP Yardım)

E beyanname düzenleme programında yardım bölümü ile ulaşabileceğiniz beyanname kullanım kılavuzunun en son güncel versiyonlarını yüklemeniz gerekmektedir.

4- ADOBE ACROBAT READER

E beyanname evraklarınızı ve tahakkuk fişlerinizi PDF olarak görüntülemeyi ayrıca bilgisayar çıktısı almanıza imkan veren bu programı aşağıdaki adrese giriş yaparak indirebilirsiniz.

E BEYANNAME GEREKLİ PROGRAMLARI İNDİRMEK İÇİN


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*