E-BEYANNAME UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hizmete sunulan bu e-beyanname sistemi ile birlikte artık vergi dairelerine gönderilmesi gerekli olan beyannamelerin gönderimleri ve hazırlanmaları çok daha kolay bir hale gelmiştir.

E-Beyanname Uygulamasından Yararlanabilecekler

Ancak bu noktada e-beyanname uygulamasından yararlanabilecekler için belirli koşullar bulunmaktadır. E-beyanname uygulamasından kimler yararlanabilir sorusu için, aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan kişiler, yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ve katma bütçeli idareler belirtilebilir.

Bunların dışında da noterler, muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirmekte olan kişiler, herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan kişiler, Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri de yararlanabilmektedir. Tabii bunun için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

E BEYANNAME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

E-BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU

İlgili kanun gereğince açıklanan tebliğler kapsamında aktif büyüklükleri yada net satış hasılatlarının belirli bir miktarın üstünde olması sebebiyle, düzenledikleri beyannamelerini mali müşavirlerine imzalatmak zorunda olmayan vergi mükellefleri bu uygulamadan faydalanmak için, bağlı oldukları vergi dairelerine “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu eksiksiz doldurarak başvuruda bulunmalıdırlar.

ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

E-beyanname gönderme aracılık yetkisine sahip olmak isteyenlerin, “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu doğru bir şekilde doldurarak kanunen bağlı oldukları vergi dairesine bizzat kendileri, tüzel kişiler için kanuni temsilcilerinin başvuru yapmaları gerekir.

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

Basit Usule tabi olan mükelleflerin düzenledikleri beyannamelerinin e-beyanname olarak gönderilmesine aracılık edecek bu işi yapan meslek odaları kendilerinin bağlı oldukları vergi dairelerine “Basit Usulde Vergilendirilen Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak başvuruda bulunmaları gerekir.

İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

İşletme Hesabı Esasına göre mali defter tutmak zorunda olan vergi mükelleflerinin düzenledikleri beyannamelerinin e-beyanname olarak gönderilmesine aracılık edecek meslek odaları veya meslek  birlikleri bağlı oldukları vergi dairelerine “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak başvuruda bulunmalıdırlar.

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

E-beyanname göndermeye yetkili olan aracı meslek mensupları, kendi aralarında yapılan işe karşı hizmet sözleşmesi olan vergi mükelleflerine ait vergi beyannamelerini elektronik ortam aracılığı ile göndermek için çalıştığı müşterisiyle bu sözleşmeyi imzalamalıdır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*