DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ


Damga vergisi beyannamesi de diğer tüm beyanname türlerinde olduğu gibi her yıl düzenli olarak, Gelir İdaresi Balkanlığı tarafından belirlenmiş olan dönemler zarfında gönderilmesi ve ödenmesi gerekli olan bir beyannamedir.

Damga vergisi için mükellef, özel durumların dışında o kağıtları imzalayan kişilerdir. Ancak özel bir durum olan kağıda imzayı atan kişilerden biri muaf ya da resmi daire ise damga vergisinin mükellefi diğer kişi olmaktadır. Ayrıca bu vergi türünde nüsha sayısı arttıkça, artan her nüsha için bu vergi ödemesi gerçekleştirilmesi yükümlülüğü doğmaktadır.

Damga Vergisi Beyannamesi Nedir ve Na Zaman Verilir?

Damga beyannamesi en genel tanımlaması ile damga vergisinin pul yerine damga konulması suretiyle ödenmesi halinde verilen beyanname olarak tanımlanabilmektedir. Damga vergisi beyannamesi, beyannamenin gerçekleştirildiği ayın ertesi ayı, 23’üncü günü akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir. Damga vergisi beyannamesi, ayrıca ödemesinin de ertesi ayın 26’sı akşamına kadar yapılması gerekmektedir. Akşama kadar olan müddet ise sadece e-beyanname sistemini kullanan kişiler için geçerlidir.

Damga vergisi beyanname örneğini siz okuyucularımız için aşağıda yayınlıyoruz. Örnek beyanname bilgilerinden faydalanacağınızı düşünerek bundan sonraki dönemlerde de yeni bilgiler ve güncellemeler aktarmaya devam edeceğiz.

315 Deniz Ödüncü Senedi
316 İpotekli Borç Senedi,
317 İrat Senedi
B. TİCARİ BELGELER
320 Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri
321 Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen Bilançolar
322 Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen  Gelir Tabloları
323 Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen İşletme Hesabı Özetleri
324 Barnameler
325 Tasdikli Manifesto Nüshaları
326 Ordinolar
327 Gümrük İdarelerine Verilen Özet Beyan Formları
IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR
BEYANNAMELER
410 Yabancı Memleketlerden Gelen Posta Gönderilerinin Gümrüklenmesi İçin Postanelerce Gümrüklere Verilen Liste Beyannamelerde Yazılı Her Gönderi Maddesi İçin
411 Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
412 Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
413 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
420 Tabloda Yazılı Kağıtlardan Aslı 1,00 Liradan Fazla Maktu ve Nispi Vergiye Tabi Olanların Resmi Dairelere İbraz Edilecek Özet, Suret ve Tercümeleri

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*