Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

2020 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimize (Aralık/2020 itibariyle 693.694 mükellef) yönelik olarak hazırlanan Rehberde;

1- Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları,
2- Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
3- Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş,
4- Basit usulde ticari kazancın tespiti,
5- Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,
6- Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi (Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükellefler beyannamelerini 1–25 Şubat 2014 tarihleri arasında vereceklerdir.)

hususlarına yer verilmiştir.

Rehberin basımı ve illerdeki vergi daireleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

BASİT USULDE VERGİLENDİRME NEDİR?

Basit usul vergilendirme 29.07.1998 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı Kanun ile  “Götürü usulde vergilendirme” olarak bilinen ve Gelir Vergisi Kanunu içerisinde bulunan vergilendirme türü kaldırılarak bu vergilendirmenin yerine “Basit usulde vergilendirme” sistemi uygulanmaya başlanmıştır.

Bu değişiklik öncesinde, götürü vergilendirmeye tabi mükelleflerin resmi belge almamaları yada almış oldukları resmi belgeleri kanunlar gereğince saklamamaları ayrıca resmi belge düzeninde kopmalar yaşanmakta oluşan bu durum sonucunda da gerçek usule tabi olan vergi mükelleflerinin yapmış oldukları faaliyetlerinin yetkili makamlarca izlenmesi ve elde ettikleri gerçek kazanç tutarlarının tespit edilmesinde çeşitli sorunlara yol açmaktaydı. Bu özellikleri dolayısıyla, ticari kazancın götürü usulde tespiti kayıt dışı ekonomiyi besler hale gelmişti.

Ayrıca, götürü usulde vergilendirme sistemi , bir kısım mükelleflerin kazançlarını aşağıya, bir kısım mükelleflerin kazançlarını da yukarıya çekmek suretiyle gerçek gelirin vergilendirilmesi prensibinden önemli bir sapma meydana getirmekteydi. Bu durumda toplumun pek çok kesiminin haklı itirazlarına neden olmaktaydı.

Bu nedenlerle. mevcut uygulamanın sakıncalarını gidermek, kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almak, belge düzenini yerleştirmek, vergilendirmede gerçek kazancın esas alınmasını sağlamak amaçlarıyla götürü usulde vergilendirme esası kaldırılarak yerine basit usulde vergilendirme esası getirilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için: 

kaynak:GİB.GOV.TR1 Comment Posted

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*